Personlig sparring

Dine udfordringer er mit fokus. Jeg har ingen agenda på dine vegne. Min overbevisning er, at du har svarene på dine udfordringer. Jeg stiller spørgsmålene og stiller måske spørgsmål, du ikke vil høre. Men det er her svarene findes. Jeg har mange redskaber i min værktøjskasse til at hjælpe dig til at møde disse svar. Og jeg støtter dig på vejen derhen.

Jeg mødes gerne med dig som privatperson samt med dig og dine medarbejdere, hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende. Vi kan mødes “ansigt til ansigt” eller digitalt (Zoom, FaceTime, Messenger m.fl.).

Pris pr. time inkl. moms:
1 gang kr. 1.000
Forløb på 5 gange, kr. 4.200 (forudbetales)

Hvad er personlig sparring?

Coaching er rettet imod fremtiden, og terapi er rettet imod fortiden. Udfordringer fra fortiden kan spænde ben for at nå mål i fremtiden. Derfor går coaching og terapi meget fint hånd i hånd.

Jeg er uddannet til at hjælpe dig i livskriser og tager udgangspunkt i dine betingelser, forudsætninger, muligheder m.v. Min tilgang er holistisk, eklektisk og integrativ: jeg vælger hele tiden mellem metoder eller redskaber for at hjælpe dig bedst muligt. Du vælger til og fra undervejs, og det er dig, der bestemmer, hvor langt vi går. Undervejs fortæller jeg, hvad jeg gør, så det er forudsigeligt, tydeligt og trygt for dig.

Både coaching- og terapisamtaler tager udgangspunkt i
eksistentiel-humanistisk psykologi: menneskets egen fri vilje, valg, ansvar, angst og frihed. Et menneskesyn, hvor den inderste kerne i menneskets natur, de dybeste lag af menneskets personlighed og selve grundlaget for dets væsen er af positiv karakter. At du som klient er ekspert i dit eget liv.

Terapi – forudsætninger, videnskabeligt grundlag m.v.:
Den terapeutiske samtale er en ligeværdig dialog med gensidig respekt. Kommunikationen mellem os er baseret på teknikker fra bl.a. NLP og Carl Roger´s klientcentrerede tilgang. Min rolle er ikke at fortolke eller at være ekspert, men at være facilitator for, at du som klient kan hjælpe dig selv og realisere dine behov og drømme.

Jeg henviser til andre fagpersoner til:
Psykiatriske patienter
Voldsudøvere
Mennesker med personlighedsforstyrrelser
Selvmordstruede personer

Som eksamineret psykoterapeut har jeg modtaget 472 timers undervisning i teori/metode, 216 timers supervision, 160 timers egenterapi/selvrefleksion og haft mere end 466 timers færdighedstræning gennem den 4-årige uddannelse hos Life Academy.

Som eksamineret livsstils- og sundhedscoach har jeg haft 375-450 timers undervisning og træning (15 ECTS points) i forskellige coaching- og vejledningsmetoder: løsningsfokuseret coaching, sundhedscoaching, motivationssamtalen, co-aktiv coaching, kognitiv adfærds-coaching, positiv psykologi m.fl.

Økonomisk sparring

Omfanget og typen af mine opgaver varierer: hos nogle kunder udfører jeg alle økonomiske opgaver og arbejder på kundens adresse flere dage om måneden. Andre kunder møder jeg nogle gange årligt, når moms skal beregnes og indberettes, og andre kunder igen blot 1 gang årligt ved regnskabsafslutning. Så omfanget af mit arbejde afhænger af, hvor meget du selv ønsker at udføre.

Jeg løser opgaver for personligt ejede virksomheder samt anpartsselskaber på kundens eller min kontoradresse.

Pris pr. time inkl. moms:
Bogholderi m.v. kr. 687,50
Regnskab m.v. kr. 1.000

Hvad er økonomisk sparring?

Det, som du får ekstra, når du vælger mig som “økonomiblæksprutte” er min spørgende tilgang til virksomhedens økonomi, forretningsgange m.v. Jeg kan udføre økonomiopgaver uden ret mange spørgsmål, men det naturlige for mig er at stille refleksionsspørgsmål til dig for at hjælpe til udvikling og optimering af din virksomheds forhold.

Der kan være mange følelser forbundet med økonomi, og sparring omkring økonomi o.l. kan være med til at løsne op for andre måske bagvedliggende udfordringer. Jeg tager altid udgangspunkt i mulighederne for din virksomhed og dig og sparrer og hjælper ud fra dette.

Typiske opgaver, som jeg løser:
Kontering og bogføring af bilag
Digital bogføring
Assistance ved overgang til digital bogføring
Afstemninger (bank, saldobalance, moms mv.)
Indberetning af moms og andre afgifter
Optimering af forretningsgange m.v.
Udarbejdelse af årsregnskaber
Klargøring af materiale til din revisor (hvis det ikke er mig)
Betaling af leverandørfakturaer
Korrespondance med offentlige myndigheder m.v.

Opgaver, hvor jeg henviser til samarbejdspartnere:
Opgaver, som kræver underskrift fra en godkendt revisor.

Med uddannelsen HD i regnskabsvæsen og økonomistyring kombineret med min mangeårige erfaring som revisor er jeg i stand til og trænet i at udarbejde analyser og beregninger indenfor virksomheders økonomi samt sparre med virksomhedsledelsen om muligheder og begrænsninger.

Jeg uddannede mig først indenfor økonomi og har hele tiden holdt kontakt med området, da jeg sideløbende med mine efterfølgende uddannelser indenfor sundhed, terapi og personlig udvikling har arbejdet som selvstændig revisor og bogholder.

Personlig sparring

Dine udfordringer er mit fokus. Jeg har ingen agenda på dine vegne. I vore møder vælger du retningen for dig. Min overbevisning er, at du har svarene på dine udfordringer. Jeg stiller spørgsmålene og stiller måske spørgsmål, du ikke vil høre. Men det er her svarene findes. Jeg har mange redskaber i min værktøjskasse til at hjælpe dig til at møde disse svar. Og jeg støtter dig på vejen derhen.

Jeg mødes gerne med dig som privatperson samt med dig og dine medarbejdere, hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende. Vi kan mødes “ansigt til ansigt” eller digitalt (Skype, FaceTime m.fl.).

Pris pr. time inkl. moms:
1 gang kr. 0
Forløb på 5 gange, kr. 3.600 (forudbetales)

Hvad er personlig sparring?

Coaching er rettet imod fremtiden, og terapi er rettet imod fortiden. Udfordringer fra fortiden kan spænde ben for at nå mål i fremtiden. Derfor går coaching og terapi meget fint hånd i hånd.

Jeg er uddannet til at hjælpe dig i livskriser og tager udgangspunkt i dine betingelser, forudsætninger, begrænsninger m.v. Min tilgang er holistisk, eklektisk og integrativ: jeg vælger hele tiden mellem metoder eller redskaber for at hjælpe dig bedst muligt i dine udfordringer og mål. Du vælger til og fra undervejs, og det er kun dig, der bestemmer, hvor lang vi går. Undervejs i samtalen fortæller jeg, hvad jeg gør, og hvad der vil ske, så det er forudsigeligt, tydeligt og trygt for dig.

Både coaching- og terapisamtaler tager udgangspunkt i
eksistentiel-humanistisk psykologi: menneskets egen fri vilje, valg, ansvar, angst og frihed. Et menneskesyn, hvor den inderste kerne i menneskets natur, de dybeste lag af menneskets personlighed og selve grundlaget for dets væsen er af positiv karakter. At du som klient er ekspert i dit eget liv.

Terapi – forudsætninger, videnskabeligt grundlag m.v.:
Den terapeutiske samtale er en ligeværdig dialog med gensidig respekt. Kommunikationen mellem os er baseret på teknikker fra bl.a. NLP og Carl Roger´s klientcentrerede tilgang. Min rolle er ikke at fortolke eller at være ekspert, men at være facilitator for, at du som klient kan hjælpe dig selv og realisere dine behov og drømme.

Jeg henviser til andre fagpersoner til:
Psykiatriske patienter
Voldsudøvere
Mennesker med personlighedsforstyrrelser
Selvmordstruede personer

Som eksamineret psykoterapeut har jeg modtaget 472 timers undervisning i teori/metode, 216 timers supervision, 160 timers egenterapi/selvrefleksion og haft mere end 466 timers færdighedstræning gennem den 4-årige uddannelse hos Life Academy.

Som eksamineret livsstils- og sundhedscoach har jeg haft 375-450 timers undervisning og træning (15 ECTS points) i forskellige coaching- og vejledningsmetoder: løsningsfokuseret coaching, sundhedscoaching, motivationssamtalen, co-aktiv coaching, kognitiv adfærds-coaching, positiv psykologi m.fl.

Økonomisk sparring

Omfanget og typen af mine opgaver varierer: hos nogle kunder udfører jeg næsten alle økonomiske og administrative opgaver og arbejder på kundens adresse flere dage om måneden. Andre kunder møder jeg nogle gange årligt, når moms skal beregnes og indberettes, og andre kunder igen blot 1 gang årligt ved regnskabsafslutning. Så omfanget af mit arbejde afhænger af, hvor meget du selv ønsker at udføre.

Jeg løser opgaver for personligt ejede virksomheder og mindre selskaber på kundens eller min kontoradresse.

Pris pr. time inkl. moms:
Bogholderi, administration m.v. kr. 575
Regnskab m.v. kr. 875

Hvad er økonomisk sparring?

Det, som du får ekstra, når du vælger mig som “økonomiblæksprutte” er min spørgende tilgang til virksomhedens økonomi, forretningsgange m.v. Jeg kan udføre økonomiopgaver uden ret mange spørgsmål, men det naturlige for mig er at stille refleksionsspørgsmål til dig for at hjælpe til udvikling og optimering af din virksomheds forhold.

Der kan være mange følelser forbundet med økonomi, og sparring omkring økonomi o.l. kan være med til at løsne op for andre måske bagvedliggende udfordringer. Jeg tager altid udgangspunkt i mulighederne for din virksomhed og dig og sparrer og hjælper ud fra dette.

Typiske opgaver, som jeg løser:
Indsamling, kontering og bogføring af bilag
Afstemninger (bank, saldobalance, moms mv.)
Indberetning af moms og andre afgifter
Optimering af forretningsgange m.v.
Udarbejdelse af årsregnskaber
Klargøring af materiale til din revisor (hvis det ikke er mig)
Fakturering til kunder
Betaling af leverandørfakturaer
Lønadministration
NemID, medarbejdersignatur, digital postkasse m.v.
Korrespondance med offentlige myndigheder

Opgaver, hvor jeg henviser til samarbejdspartnere:
Opgaver, som kræver underskrift fra en registreret eller en statsautoriseret revisor.

Med uddannelsen HD i regnskabsvæsen og økonomistyring kombineret med min mangeårige erfaring som revisor er jeg i stand til og trænet i at udarbejde analyser og beregninger indenfor virksomheders økonomi samt sparre med virksomhedsledelsen om muligheder og begrænsninger.

Jeg uddannede mig først indenfor økonomi og har hele tiden holdt kontakt med området, da jeg sideløbende med mine efterfølgende uddannelser indenfor sundhed og personlig udvikling har arbejdet som selvstændig revisor og bogholder.